Kotona tapahtuvan lajittelun edut ovat selvät.

Kun erilleen materiaalina hyödynnettävät jätteet ohjautuvat suoraan oikeisiin käsittelykohteisiin, poltettavan jätteen astia täyttyy hitaammin ja sen voi vaihtaa pienempään. Pienemmän jäteastian tyhjennysmaksu on edullisempi. Voit mahdollisesti myös pidentää polttokelpoisen jätteen tyhjennysväliä ja sitenkin säästää.

Pieni teko kotona on iso teko ympäristölle

Lajittelun ensisijainen tavoite on jätemateriaalin uudelleenkäyttö ja kierrätys. Jätteiden ohjautuminen oikean roska-astian kautta suoraan oikeaan käsittelypaikkaan tehostaa jätehuoltoa, vähentää jätehuollon ympäristövaikutuksia ja vähentää luonnonvarojen kulutusta.

Kertaalleen jalostetut lasi ja metalli hyödynnetään uudelleen ja biojätteen sisältämät ravinteet palautuvat luonnon kiertokulkuun. Lisäksi biojätteiden käsittelyssä syntyvä biokaasu on uusiutuvaa energiaa. Kotitalousjätteet, joita ei voi hyödyntää materiaalina, muutetaan energiaksi.

Poltettavan jätteen koostumus yllätti

Oulun seudulla tehdyn tutkimuksen mukaan poltettavasta jätteestä jopa reilu neljännes on biojätettä. Tutkimustuloksen perusteella voidaan myös todeta, että vain noin kymmenen prosenttia on polttokelpoista jätettä, kaikille muille jätteille on omat käsittelymenetelmänsä.

Keitä me olemme

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, Napapiirin Residuum, Kiertokaari (ent. Oulun Jätehuolto) ja Perämeren Jätehuolto vastaavat jätehuollon järjestämisestä puolikkaan Suomen kokoisella alueella. Alue ulottuu Raahesta Enontekiölle ja Inariin saakka.

Olemme kuntien omistamia ja hallinnoimia organisaatioita, joiden vastuulla on laissa kunnan vastuulle määrättyjen jätehuoltopalvelujen järjestäminen. Tällä tarkoitetaan asumisessa ja julkisessa toiminnassa syntyvän jätteen, ns. yhdyskuntajätteen, jätehuoltopalveluita. Ostamme poltettavan jätteen käsittelypalvelun Oulun Energialta.

Jätehuoltopalveluihin sisältyvät yhdyskuntajätteen käsittely, jäteneuvonta sekä kaikki toiminta, mikä edistää jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä.  Toimintamme pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.